free web maker

Özel Personel Paneller

Ofis planındaki personel panelleri, herhangi bir sayıda alanı gösterecek şekilde özelleştirilebilir ve herhangi bir şekilde stillendirilebilir. Bu örnekte personel bölümü, e-posta ve kimlikno gösterilmektedir.