free responsive site templates

Özel Masa List

Belirli masa kategorilerini görüntülemek veya belirli sütunları görüntülemek için özel listeler eklenebilir. Bu örnekte sadece toplantı salonları gösterilmektedir.