html5 templates

Hızlı Arama

Hızlı arama işlevi, personellerin diğer personelleri, varlıkları ve kullanılabilir masaları hızlıca bulmasını sağlar. Bu demoda, 4'ten fazla sandalyeye sahip mevcut tüm toplantı salonlarını bulur.

Arama Örnekleri:

  1.     masa,mekan1 Mekan1'de uygun olan masaları bulur. 
  2.     ,oturmayeri=10 Toplantı salonları içerisinde oturma yeri 10 olanları bulur.
  3.     ,pencere,beyaztahta,projektor Pencere, BeyazTahta ve projektor olan odaları bulur. 
  4.     Masa,pencere Pencereye sahip masaları bulur.
  5.     Meh  İçerisinde 'Meh' kelimesi geçen personelleri bulur.
  6.     920 Kimlik numarası 920 olan personeli bulur.
  7.     Muhasebe 'Muhasebe' bölümünde çalışan personelleri bulur.
  8.     Lexmark Lexmark yazıcıları (printer) bulur.
  9.     555-9281 Telefon numarası girilen personeli bulur.